Norrbottens museum

Välkommen till Norrbottens museum

Norrbottens museum är länsmuseum i Sveriges till ytan största län. Norrbotten har ett varierat landskap som sträcker sig från kust till fjäll med en kulturhistoria på över 10 000 år. Länet är en mångkulturell miljö, präglad av samisk, tornedalsfinsk, finsk, svensk och nysvensk kultur.

Vid museet bedrivs verksamhet inom kulturmiljövård, arkeologi, etnologi, dokumentation, arkiv, bibliotek och samlingar, konst och pedagogik, samt en omfattande utställnings- och programverksamhet.

Museet verkar för kulturen i historia och samtid, för mångfald och det fria offentliga samtalet, och för dagens och morgondagens kunskap.

Norrbottens museum ingår i Region Norrbotten, avdelningen för regional utveckling, som en basenhet inom kultur.

Adress

Kontakt